Tandtekniker

Er du eller vil du være tandtekniker?

Som tandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder.

Hvad laver en tandtekniker?
En tandtekniker fremstiller kroner, broer og proteser. Du laver tanderstatningerne, så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive tandtekniker?
Du kan blive uddannet til tandtekniker i København og Århus. Uddannelsen varer mellem 3 og 4,6 år. 

Her kan du læse mere om uddannelsen på vores hjemmeside eller på ug.dk

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
Det er et arbejde med teknik og præcision. Tandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, omhu, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn.

At være tandtekniker kræver en høj grad af teknisk forståelse, og det er derfor vigtigt, at du er i stand til at arbejde ud fra modeller og skriftlige retningslinjer.

Du skal desuden have en stor viden om materialer. Det betyder, at du skal opbygge en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber gennem uddannelsen. Samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af, hvilket materiale du arbejder med. 

Tandteknikeren bruger forskellige materialer og maskiner til fremstilling af tanderstatninger. I arbejdsprocesserne indgår gips, forskellige typer af metal, såsom guld og andre ædle metaller. Der arbejdes med komposit, akryl, porcelæn og voks.

At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder. Det kræver en god fornemmelse for detaljer.

Tandteknikerens arbejdsdag er ofte travl. Dentallaboratorierne får mange bestillinger, og alt arbejde skal helst udføres her og nu. Derfor skal du være god til at tilrettelægge dit arbejde, og du skal kunne arbejde under tidspres, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal være rolig og omhyggelig, selvom arbejdsmiljøet er hektisk.

Hvor ligger min arbejdsplads?
Som tandtekniker kan du blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge et sted i Danmark. Som uddannet klinisk tandtekniker har du mulighed for at etablere dit eget dentallaboratorium.

Fagforening og overenskomst
Hos Tandteknikerforeningen er du en del af Faglig Puls som organiserer tandteknikere. 

Derfor hører du til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.

Her kan du se overenskomsterne 

Bliv medlem af Faglig Puls