Nyuddannede

For alle nyuddannede gælder det, at a-kasse lovgivningen giver ret til at blive optaget i en a-kasse og få understøttelse 1 måned efter endt uddannelse (karensperiode), man skal dog sørge for at blive indmeldt i a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse.

Du skal henvende dig til et jobcenter eller Min A-kasse og få en ledighedserklæring, melde dig ledig og oprette dit CV på jobnet.dk. Du bliver først registreret som ledig fra den dag, du tilmelder dig jobnet.dk.

For fuld information om regler og retningslinjer vedr. indmeldelse i Min A-kasse samt download af nødvendige blanketter skal du gå ind på www.serviceforbundet.dk og klikke på ikonet 'Min A-KASSE' i øverste bjælke.

Så er du hjulpet godt på vej!
Vær opmærksom på, at du uanset om du har arbejde efter endt uddannelse, skal sørge for at blive indmeldt i arbejdsløshedskassen som nyuddannet. På den måde sikrer du, at du som nyuddannet kan få dimittendstatus i a-kassen og være berettiget til dagpenge, hvis du bliver ledig. Du kan via a-kassens hjemmeside, www.min-a-kasse.dk blive tilmeldt som nyuddannet medlem.

Hvis 14 dages fristen ikke overholdes, opnår du ikke dimittendstatus, og du kan først blive understøttelsesberettiget efter 12 måneders medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde med fuld løn, svarende til 1924 timers fuldtids arbejde.

Er du elevmedlem får du penge:
Har du været elevmedlem i Tandteknikerforeningen i 1 år før afslutning af uddannelsen, kan du, i karensperioden, søge om penge svarende til dagpengesatsen som nyuddannet. Du skal henvende dig til et jobcenter eller Min A-kasse og få en ledighedserklæring, melde dig ledig og oprette dit CV på jobnet.dk for at få den første måned betalt af Serviceforbundet. 

Når du søger arbejde vær da opmærksom på, hvilken overenskomst du er dækket af, og Faglig Puls anbefaler, at du sender en kopi af dit ansættelsesbrev til os, så er du med til at sikre dine egne rettigheder fremover.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte a-kassen på

Tlf: 70 12 37 82

Med venlig hilsen

Faglig Puls / Tandteknikerforeningen