Efteruddannelse

Mulighed for efteruddannelse

Tandteknikere har mulighed for at efteruddanne sig i forhold til AMU, VEU mv.  Du kan få mere information på UddannelsesGuiden eller søge på efteruddannelse.dk

Herudover har Tandteknikerforeningen sammen med Danske Dentallaboratorier oprettet en uddannelsesfond, hvor medarbejdere omfattet af overenskomsten kan søge midler til selvvalgt efteruddannelse.