Om Forbundet

Serviceforbundet består af 12 fagforeninger, som er eksperter i netop dit fag, din branche og din overenskomst.

I din fagforening får du personlig rådgivning, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Hvad enten det drejer sig om uoverensstemmelser med chefen, at du ikke får din løn, eller at din arbejdsgiver ikke overholder din kontrakt.

Se medlemsfordele her

Meld dig ind her

1) Hvad er Serviceforbundet?

Serviceforbundet blev stiftet den 8. oktober 1911. Dengang hed det Forsikringsfunktionærernes Forbund. I de efterfølgende år sluttede flere faggrupper sig til Forbundet, og man valgte at skifte navn til Dansk Funktionærforbund. Ved kongressen i 2009 skiftede man igen navn, denne gang til Serviceforbundet. Fagforeningerne i Serviceforbundet repræsenterer over 18.000 betalende medlemmer.

2) Hvad gør Serviceforbundets opbygning unik?

 • Fagforeningerne fusionerer ikke med Serviceforbundet
 • Fagforeningerne bevarer deres selvstændighed og egen profil

 • Fagforeningerne vælger egen ledelse og har selvstændig økonomi

 • Fagforeningerne ejer deres egne overenskomster

 • Fagforeningerne tilbydes ved optagelse øjeblikkelig adgang til alt i fællesskabet

 • Serviceforbundet tilbyder et fællesskab, som kan forlades igen

3) Serviceforbundets struktur

Forbundets øverste myndighed er kongressen, som vælger formand og 2 næstformænd.


4) Fagforeningerne i Serviceforbundet

Serviceforbundet består af 12 selvstændige fagforeninger.

5) Serviceforbundets kontorer

Serviceforbundets hovedkontor ligger på Ramsingsvej 30 i Valby.
Derudover har vi regionskontoret i Aalborg, Aarhus og Fredericia.

6) En del af et større fællesskab

Serviceforbundet er medlem af

 • FH (LO)
 • CO-industri

Vores medlemskaber sikrer, at vi kan give branchernes udfordringer og problemer det nødvendige fokus.

Herudover er vi medlem af en række karteller, som hjælper til med at brancherne står stærkere i overenskomstforhandlinger

 • Centralorganisationernes Fællesudvalg - CFU
 • Offentligt Ansattes Organisationer - OAO
 • Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab - SKAF
 • Forhandlingsfællesskabet

7) Tilbud om en fælles a-kasse

Vi samarbejder med Min A-kasse og kan tilbyde en fælles a-kasse sammen med en lang række andre brancher, som tilsammen har knap 100.000 medlemmer.

8) Serviceforbundet servicerer fagforeningerne

 • Fagretsligt, ved at have eksperter som kan forhandle og føre faglige sager
 • Juridisk, ved at stille advokater til rådighed
 • Ved at stille socialrådgivere til rådighed
 • Gennem den fælles strejkekasse
 • Gennem et fælles bogholderi som sikrer brancherne økonomisk stabilitet

9) Serviceforbundets kommunikationsafdeling

Serviceforbundets kommunikationsafdeling løser en lang række kommunikative opgaver for fagforeningerne, bl.a.

 • Hjemmesider
 • Facebook og andre sociale medier
 • Nyhedsbreve
 • Pressemeddelelser
 • Søgemaskineoptimering
 • Online marketing

… alt sammen med det formål at profilere fagforeningerne.

10) God og direkte kommunikation til medlemmerne

 • Fagforeningernes kommunikation segmenteres på de kanaler, som de finder nødvendigt.
 • Dette bruges som fastholdelses- og hvervningsværktøj i forhold til nye medlemmer.
 • Fagforeningerne profileres i forhold til nuværende og potentielle medlemmer.

11) Serviceforbundets IT-afdeling

Serviceforbundets IT-afdeling er up to date med den nyeste teknologi

 • Vi har servere som kan hoste fagforeningernes hjemmeside
 • Vi har et sikkert mailsystem, så fagforeningernes medlemmers oplysninger ikke bliver misbrugt
 • Vi giver fagforeningerne redskaberne til at arbejde hurtigt og effektivt

12) Fagbevægelsens Interne Uddannelser - FIU

FIU uddannelse giver fagforeningernes tillidsrepræsentanterne de nødvendige kompetencer til at styrke det faglige fællesskab blandt medlemmerne.

13) Gode fordele til medlemmer

 • Billige forsikringer
 • Billige billån
 • Forbrugsforeningen. Rabat i 4.500 butikker
 • PlusKort. Rabat i 1.300 butikker
 • Online kurser

14) Et stærkt Serviceforbund

Sikrer en økonomisk stabilitet og styrke til gavn for alle fagforeninger i fællesskabet.