Gode råd om godt arbejdsmiljø
Foto: Shutterstock
16. juni 2019

Nyt værktøj giver gode råd om trivsel på jobbet

Nogle af anbefalingerne handler om konkrete initiativer til at fremme en rummelig og åben kultur på arbejdspladsen.

På alle arbejdspladser opstår der problemer med trivsel. Som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant kommer du i situationer, som kan være vanskelige at håndtere.

Måske kan du få hjælp af det nye værktøj ”Job & Sind” som er udviklet af forskere fra Nationalt Center for Arbejdsmiljø.

5 gode råd
Et af emnerne handler om at skabe en åben og rummelig kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. En åben og rummelig kultur på arbejdspladsen mindsker risikoen for, at nogle medarbejdere har det dårligt, og det øger chancen for, at medarbejderne er åbne om eventuelle problemer og tør fortælle om dem.

Her er 5 gode råd:

 1. Sørg for, at der er en politik om rummelighed i personalehåndbogen eller andre steder, som er tilgængelige for medarbejderne. Politikken skal handle om trivsel, forebyggelse af stress, sundhed og håndtering af mistrivsel.
 2. Vær med til at skabe en åben og rummelig kultur, hvor alle er opmærksomme på hinandens trivsel, hvor der tales åbent om trivsel, og hvor diskrimination ikke accepteres.
 3. Arbejdspladsen bør tilbyde støtte til medarbejdere, der ikke trives. Det skal ske, uanset om problemerne er privat karakter eller har rod i et dårligt arbejdsmiljø. Og hvis der er et dårligt arbejdsmiljø, så skal der gøres noget ved det.
 4. Arbejdspladsen skal sørge for, at ledere og medarbejdere hurtigt kan få adgang til relevant viden om psykisk mistrivsel.
 5. Arbejdspladsen skal sørge for, at medarbejderne ved, hvem de kan tale med, hvis de oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø.


 Derfor kan det være svært for medarbejdere at tale om dårlig trivsel 
Der kan være mange årsager til, at en medarbejder ikke ønsker at fortælle arbejdspladsen om problemer, som giver dårlig trivsel. Her er nogle af dem, som Job & Sind fremhæver:

 • Frygt for rygter og sladder
 • Frygt for, at ens henvendelse ikke behandles fortroligt
 • Frygt for at blive behandlet uretfærdigt og gå glip af belønninger, forfremmelser og spændende arbejdsopgaver
 • Frygt for at blive set ned på
 • Ønske om ikke at få særbehandling
 • Oplevelse af, at den dårlige trivsel ikke påvirker arbejdet
 • Holdning om, at den dårlige trivsel er et privat anliggende.

Hertil kan man tilføje, at der skal mod til at erkende og fortælle om sine problemer. Og at man netop, hvis man har det dårligt, kan miste sin selvtillid og blive modløs. Man kan også tro, at det ikke nytter noget, og at det er ens egen skyld.