Du kan trække beløbet fra, uanset hvilket transportmiddel du benytter. Så om du kører i egen bil, cykler, kører på elektrisk løbehjul, med tog eller bus, så kan du få kørselsfradraget.
Foto: Shutterstock
10. april 2019

Snyder du dig selv for kørselsfradrag?

Pendler du til jobbet? Se dit fradrag og regler i 2019.

Kørselsfradrag kaldes også transportfradrag eller befordringsfradrag. Og uanset hvad du vælger at kalde det, kan du få fradrag, hvis du samlet har mere end 24 kilometer til og fra dit arbejde, altså over 12 kilometer hver vej. 


Du kan få kørselsfradrag for alle typer af lønnet arbejde, også studiejob og løntilskudsjob.

Men du kan IKKE få kørselsfradrag, hvis:
• din arbejdsgiver betaler transporten,
• du har fri bil til rådighed (firmabil),
• du kører til og fra dit studie, da SU tæller ikke som løn, eller
• du kører til og fra et ulønnet praktikophold.

Uanset transportmiddel
Du kan trække beløbet fra, uanset hvilket transportmiddel du benytter. Så om du kører i egen bil, cykler, kører på elektrisk løbehjul, med tog eller bus, så kan du få kørselsfradraget. 

Din faktiske rute
Det er alene afstanden mellem din officielle adresse (folkeregisteradresse) til dit job, der er afgørende. Du kan også få kørselsfradraget, hvis du kører sammen med en anden person, også selvom du ikke selv har nogle udgifter til transporten.

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra jobbet og ikke den kortest mulige rute. Hvis du kører en hurtigere rute, som er lidt flere kilometer end den korteste vej, så er det din faktiske rute, du skal bruge, når du skal beregne dit fradrag.

Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl (for eksempel sommerhus, hotel, familie eller venner), skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Kørselsfradraget er ikke altid automatisk med på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker det.

Antal arbejdsdage
SKAT regner med, at du kører til og fra dit arbejde 216 dage i løbet af et år. Det svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage uden kørsel.

Men hvis du faktisk kører til og fra arbejde mere end 216 dage, så skal du huske at ændre dit fradrag. 

Hvis du skal frem og tilbage på jobbet flere gange på en dag, kan du få fradrag for begge ture. Husk, at de 24 kilometer kun skal trækkes fra 1 gang på en dag.   Hvis du har kørt til arbejdet færre dage for eksempel på grund af sygedage, barsel eller hjemmearbejdsdage, skal du rette til det rigtige antal dage. Du kan kun få fradrag for de antal gange, du rent faktisk er kørt frem og tilbage. 

Flere arbejdssteder

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Hvis du kører til flere arbejdspladser på samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis du kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

Dit kørselsfradrag i 2019
Du kan ikke få fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fradragets værdi er ca. 26%, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kroner, sparer du ca. 260 kr. i skat.

Sats for kørsel mellem 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2018 1,94 kroner pr. km 0,97 kroner pr. km
2019 1,98 kroner pr. km 0,99 kroner pr. km

Bor du i en yderkommune, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får du ikke nedsat satsen ved kørsel ud over de 120 km.

Ekstra fradrag, hvis du tjener mindre end 328.100 kroner

Hvis du tjener mindre end 328.100 kroner i 2019, kan du få et ekstra kørselsfradrag (322.100 kroner i 2018).

Du kan højst få fradrag for 15.400 kroner i 2019 (13.900 kroner i 2018). 

Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 278.100 kroner til 328.100 kroner i 2019 (indkomster over 272.100 kroner til 322.100 kroner i 2018).

SKAT beregner automatisk det ekstra fradrag. Du skal bare indtaste dit kørselsfradrag på normal vis.

Ekstra fradrag, hvis du bor i en udkantskommune
Hvis du bor i en udkantskommune, kan du få fuldt fradrag på 1,98 kroner per kilometer for hele din tur (1,94 kroner i 2018). Også for den del, der går udover de 120 kilometer. 

Udkantskommune:
Brønderslev
Frederikshavn
Faaborg-Midtfyn
Hjørring
Jammerbugt
Langeland
Læsø
Morsø
Norddjurs
Odsherred
Skive
Struer
Svendborg
Sønderborg
Thisted
Tønder
Vesthimmerland
Vordingborg
Ærø
Aabenraa


Færge eller fly

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transport mellem hjem og arbejde. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel).

Du kan også trække udgifter til antal kørte kilometer i tilknytning til færge- eller flyveturen fra.

Du kan ikke få fradrag for de første 47,52 kroner om dagen i 2019 (46,56 kroner i 2018). Beløbene svarer til de første 24 kilometer, som man ikke kan få fradrag for.

Hvis der er tale om transport på landjorden før eller efter færgeturen eller flyrejsen, skal du først beregne bundgrænsen (det vil sige 24 km) i landtransporten og eventuelt derefter i færge- eller flyudgifterne.

Ekstra pendlerfradrag for broer
Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du skal over Storebæltsbroen eller Øresundsbroen for at komme på arbejde.

Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur i 2019 og 2018 
Storebælt Bil/motorcykel 110 kr.
Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresund Bil/motorcykel 50 kr.
Tog/offentlig transport 8 kr.

Når du pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen sammen med andre, er det kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Hvor skal jeg skrive fradraget ind?

Kørselsfradraget og det ekstra pendlerfradrag over broer, skal skrive ind i rubrik 51 på din selvangivelse

Læs meget mere om kørselsfradrag på skat.dk her