Overenskomster

Medlemmerne af Tandteknikerforeningen er ansat på mange forskellige overenskomster, som vi forhandler. 

I din ansættelseskontrakt står, hvilken overenskomst du er ansat efter. 

Nedenfor er der en liste over de mange overenskomster, som medlemmerne af Tandteknikerforeningen er ansat efter. 

Staten

Håndværkere og teknikere i Staten (Tandteknikere) - 2019

Kommunalt

Håndværkeroverenskomsten(Tandteknikere) 2021

Danske Regioner

Håndværkeroverenskomsten (tandteknikere og ørepropteknikere) 2021

Private område

Dansk Tandlægeforening DTF 2023-2025

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) 2021 - 2024

Dansk Dental Laboratorier (DDL) 2023 - 2025

Elevlønninger for området indenfor DDL, LKT og DTF