13. april 2016

Nyhedsbrev VII fra Tandteknikerforeningen

Nu må foråret da være på vej, vi tørster efter sol og varme. Det kribler efter at komme ud i naturen.

Tandteknikerforeningen har afholdt Tandteknikerdag på Comwell Kellers Park den 11. marts. Bestyrelsen vil gerne sige tak for en rigtig spændende dag med mange gode input fra jer, der deltog.

Vi havde valgt at bruge tandlæge John Orloff, som foredragsholder endnu en gang med et emne i forlængelse af hans foredrag fra sidste år. Han var som sidst meget inspirerende at høre på, det var dejligt, at der var en god dialog igennem dagen. Er du nysgerrig efter at se billeder fra dagen, så klik ind på vores hjemmeside og tjek billederne ud. Måske kender du nogen af deltagerne, så du selv kunne have lyst til at deltage næste gang!

Vi sluttede dagen af med generalforsamling. Vi sagde farvel til Pabla Morales som suppleant og velkommen til Louise Hansen. Tak til Pabla for dit engagement i vores bestyrelse. Resten af os, der var på valg, blev genvalgt. Den samlede bestyrelse kan ses på vores hjemmeside. Bestyrelsen er nu klar til at tage fat på dette års opgaver.

Laboratorietandteknikeruddannelsen er nu på plads og i gang. Det første optag var i august 2015 med 20 elever i København og 11 elever i Århus.

Nu da grunduddannelsen er på plads vil vi vende blikket mod efteruddannelse. Vi vil gøre opmærksom på vigtigheden i at efteruddanne sig:
Er du ansat på et dentallaboratorium med overenskomst med DDL eller tiltrædelses-overenskomst har du ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Du kan på Pension Danmarks hjemmeside finde en positivliste med mulige efteruddannelseskurser, der ydes tilskud til (listen er også tilgængelig fra Tandteknikerforeningens hjemmeside). Det sidste nye på listen er muligheden for tilskud til kurser på Scandefa.

Er du ansat på et dentallaboratorium med overenskomst med LKT eller tiltrædelses-overenskomst har du ret til 1 uges efteruddannelse om året uden lønafkortning i de af Tandteknikerfagets Faglige udvalg godkendte kurser inden for specialet ”Aftagelig protetik”.

Du arbejder måske på et dentallaboratorium eller hos en klinisk tandtekniker, hvor der ikke er overenskomst, så kan du spørge; ”Hvordan kan jeg tage efteruddannelse?” Ja, her er det kun muligt ved at lave en separat aftale med arbejdsgiveren om frihed med eller uden løn.

Nu nærmer det nye ferieår sig, så husk at få udbetalt feriepenge eller hente dem på feriekonto. Husk Scandefa den 28. og 29. april.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Vormsby