06. juli 2015

Nyhedsbrev V fra Tandteknikerforeningen

Utroligt, men jeg har kigget i kalenderen, det er rigtigt nok. Vi har sommer og om lidt er det tid til at tage på sommerferie.

Når vi afholder vores hovedferie er det jo normalt at få udbetalt feriepenge. Nogle får det som en del af lønnen, mens andre får det via feriekonto og ansatte på DDL laboratorier skal ifølge overenskomsten have udleveret et feriekort ved ferieårets begyndelse. Så kan der være nogle i den situation, at de er blevet opsagt i ferieåret. De får også deres feriepenge udbetalt gennem feriekonto. Ved udbetaling gennem feriekonto skal man huske selv at henvende sig, det sker ikke automatisk. Erfaringen siger, at mange lønmodtagere det gælder alle brancher glemmer at få deres feriepenge udbetalt og efter 3 år er pengene tabt. Det er der jo ingen grund til.

Når sommeren så er vel overstået skal vores nye uddannelse have sin ilddåb. Vi er alle spændte på, hvor stor søgning, der vil være, når der nu er kvote på optagelse til tandtekniker-uddannelsen og krav ved indgangen til erhvervsuddannelserne i det hele taget. Vi har jo også åbnet op for muligheden for at uddanne sig til tandtekniker på eux niveau, hvilket også er spændende om, der er elever til det højere niveau.

Symposium er der sikkert nogle der vil tænke. Hvornår kommer der noget om det, for det er jo i september vi ”plejer” at afholde det.

Da må vi i bestyrelsen skuffe jer, for der kommer ikke et nyt symposium. Så spørger I nok; Hvorfor? Ja, vi synes ikke håndteringen i planlægningsfasen har været særlig tilfredsstillende og der bliver brugt ret mange penge bl.a. fra tandteknikerfagets kompetencefonden.

Det er et fåtal af de medlemmer, der har mulighed for at gøre brug af kompetencefonden, der har deltaget i symposiet. Så kan man sige, at det er deres egen skyld. Men ser vi på indholdet i de to symposier, der har været afholdt, så har det primært henvendt sig til tandteknikere, der er beskæftiget inden for fast protetik. Der har dog også været lidt om ortodonti.

Ser vi på evalueringerne efter symposiet, er det gennemgående, at nogle deltagere påpeger, at aftagelig protetik mangler. Yderligere bemærkes det også, at alle foredragsholdere taler alt andet end dansk. Det burde have været muligt at finde kompetente foredragsholdere i Danmark. Vi har derfor i bestyrelsen planer om at udvide den af Tandteknikerforeningen afholdte tandteknikerdag, så der kommer en hvert år i forbindelse med vores generalforsamling.

Vi vil jo gerne stadig opfordre til, at I sender jeres oplysninger om navn, adresse, e-mail, arbejdstid og løn ind til os. Så hvis du stadig ikke har fået det gjort, så send en e-mail til mig på: biv@forbundet.dk

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig god afslappende og forhåbentlig varm sommer.

Birgitte Vormsby