11. maj 2015

Nyhedsbrev IV fra Tandteknikerforeningen

Tandteknikerdag fredag den 20. marts 2015 en dag med gode foredrag / foredragsholdere og aktive tilhørere. Alt i alt en rigtig dejlig dag. 

Dagen startede med Henrik Brandt fra Pension Danmark. 

Henrik Brandt lagde vægt på vigtigheden i at spare op til sin alderdom og jer der er ansat på et dentallaboratorium med overenskomst med DDL eller tiltrædelsesoverenskomst er omfattet af Pension Danmarks pensionsordning. 

Jer på offentlige overenskomster er omfattet SamPensions pensionsordning og jer der arbejder hos en arbejdsgiver, der ikke er omfattet af en overenskomst skal selv sørge for at spare op til alderdom. 

Der er forskellige hjemmesider der har relevans for jer: 

www.pensionsinfo.dk oplysninger om pension (gælder alle pensionskasser). 

www.pension.dk Pension Danmarks hjemmeside. 

www.sampension.dk SamPensions hjemmeside. 

På dit pensionsselskabs hjemmeside kan du kontrollere dine kontaktdata samt om der er skrevet en begunstigelseserklæring. Husk at rette, hvis du har begunstiget en der ikke er en del af dit liv mere! 

Forbundssekretær Kim Vormsby fortalte om, hvilke rettigheder din overenskomst giver dig. Der blev bl.a. talt om kutymeregler og det blev slået fast, at der kan IKKE laves kutymeregler om arbejdstid. En anden ting var omkring ansættelsesbeviset, det er vigtigt at lave et tillæg til ansættelsesbeviset, hvis der er sket ændringer i f.eks. arbejdstid eller nye arbejdsopgaver. Tandtekniker Bente Fuglsang gav os en interessant indsigt i den ortodontiske verden, hvor det viste sig, at en del børn starter et behandlingsforløb allerede i 3-års alderen og er i behandling til de er næsten 20 år. 

Anders Grove fra Frontdental i Århus fik os til at se farver på en anden måde, men også de to begreber translucens og transparens, samt refleksion. Som Anders bemærkede er diffus translucens bedre end transparens, og hvis man laver lagdelt refleksion får man dybde i tanden. Vores sidste foredragsholder var Tandlæge John Orloff fra København. Han fortalte levende om bidfunktion og okklusion. Han fortalte bl.a. at retruderet position er aflivet og at det er lig med maksimal sammenpresset diskus. Han havde også nogle interessante anskuelser vedrørende gener i kæbeleddet, idet tandlægerne også er begyndt at se mere holistisk på bidfunktions- og okklusionsproblemer. 

Det eneste der manglede på denne ellers fantastiske dag, var mere tid til de enkelte foredrag. Vi fik en del tilkendegivelser om behovet for uddybelse af nogle af emnerne. Eksempelvis omkring lønforhandlinger, hvordan gør jeg, når jeg skal forhandle med min arbejdsgiver. Mere omkring bidfunktion og okklusion, så vi går i tænkeboks for at planlægge nogle medlemsmøder om disse emner. Så hold øje med hjemmesiden og vores facebook side for datoer på medlemsmøder. 

På bestyrelsens vegne 

Birgitte Vormsby