12. januar 2015

Nyhedsbrev III fra Tandteknikerforeningen

Godt nytår til dig og din familie. 

Året 2014 er nu fortid med en masse arbejde lagt bag os. Nu kan vi se fremad til et år 2015 med endnu en masse spændende udfordringer. Vi er jo en branche, der er lidt trængt på flere fronter. Vi har hele det asiatiske marked at konkurrere med. Ud over det har vi også vores hjemmemarked med tandlæger og deres personale, der tager mere og mere arbejde hjem til klinikkerne. Samtidig skal vi jo ikke glemme, at den teknologiske udvikling løber stærkt med udvikling i hjælpemidler både til laboratorierne, men også til tandlægerne. Det bliver derfor spændende at besøge den dentale messe i Køln og se hvilke nye tiltag, der er på det digitale område. 

For at kunne klare sig på arbejdsmarkedet med alt dette i kikkerten er det nødvendigt, at du som ansat gør dit for at følge med fagligt. Ordet er efteruddannelse, det er meget vigtigt, at hver enkelt ansat kræver sin ret til efteruddannelse på de overenskomster, hvor det er forhandlet. Når man siger efteruddannelse, er man også nødt til at sige uddannelse. Vi står i den situation at faget er i fuld gang med at lave ny uddannelse til laboratorietandtekniker. Faget har opgjort, at vi skal have reduceret antallet af elever, der bliver uddannet, således at der også er arbejde til dem, når de bliver svende. August 2015 skal de første elever efter den nye uddannelse optages, så vi har travlt med at færdiggøre bekendtgørelse og uddannelsesordning, så alt kan være klar til start. Som noget helt nyt kan elever tage en tandteknikeruddannelse på eux-niveau (svarende til hf). Faget håber hermed at højne kvaliteten i uddannelsen og i de svende, der får svendebrev.

Så er det også året, hvor vi skal have vores tandteknikerdag. I år er det på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Vi har i bestyrelsen sammensat et program, som vi mener, er så bredt, at alle fagområder tilgodeses. Vi har fået nogle gode og højt kvalificerede foredragsholdere til at komme og berige os med viden. Programmet vil omhandle pension, hvordan læser jeg min overenskomst, bidfunktion / okklusion, ortodonti i hverdagen og æstetik mm. Vi ser frem til stor deltagelse, så husk at tilmelde dig, når programmet tilsendes. 

Når vi siger tandteknikerdag, så siger vi også generalforsamling og det er i forlængelse af foredragene. Et emne som vil blive behandlet på generalforsamlingen er statistikskemaerne. Vi har jo forsøgt at få jer til at returnere oplysninger om bl.a. timetal og løn, som jo kan bruges ved overenskomstforhandlinger, tak til dem som har svaret! Resultatet og hvad der videre skal ske med dem vil blive behandlet på generalforsamlingen. . Husk hvis du har en kollega, der ønsker at deltage, men ikke er medlem af tandteknikerforeningen, kan vedkommende sagtens deltage. Programmet vil efter udsendelse blive lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen ser frem til at møde dig 20. marts 2015 til tandteknikerdag og generalforsamling. 

På bestyrelsens vegne 

Birgitte Vormsby