30. september 2014

Nyhedsbrev II fra Tandteknikerforeningen

Jeg har gået og tænkt de sidste par uger, hvorfor medlemmerne ikke vil svare på vores henvendelse?

Svaret på det kan kun være, at jeg ikke har været god nok til at forklare, hvad oplysningerne skal bruges til!

Det er sådan at, nej jeg tror, at jeg vil starte et helt andet sted. Vi vil jo alle gerne arbejde under gode løn og arbejdsforhold. Vores fagforening er et af de mulige steder, hvor vi kan få hjælp til at skabe god løn og gode arbejdsvilkår, med mindre du selv er stærk nok til at forhandle på egne vegne.

Hvorfor vil vi gerne vide, hvad dit timetal og timeløn er?

Det vil give os et billede af, hvordan lønforholdene er i branchen. Vi kan lave en lønstatistik, som vil være et godt redskab for vores forhandler til brug ved overenskomstforhandlingerne.

Men hvorfor skal vi så have at vide, hvor du arbejder?

Nu er det jo et faktum, at ikke alle arbejdsgivere er medlem af en arbejdsgiverforening, nøjagtig lige som ikke alle ansatte er medlem af en fagforening. Dog er det sådan, at de arbejdsgivere, der er medlem af en arbejdsgiverforening er omfattet af en overenskomst, hvilket gør det lettere at forhandle løn og arbejdsvilkår, inklusiv pension. Derudover vil vi have mulighed for at kontakte de arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en overenskomst og tilbyde, at de tilslutter sig via en tiltrædelsesoverenskomst, hvilket vil udløse bedre løn og arbejdsvilkår samt pensionsopsparing for dem, der er ansat disse steder.

Har du ikke tidligere udfyldt oplysningsskemaet, bedes du venligst udfylde nedenstående skema.

Du udfylder skemaet, gemmer det på skrivebordet. Derefter vedhæfter du det på mail til fagligpuls@forbundet.dk

Navn:

 

Adresse:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Arbejdsplads:

 

Timetal:

 

Timeløn:

 


Så til noget helt andet.

Vi er jo i en tid i vores branche, hvor det digitale er blevet en stor del af vores dagligdag og det bliver der sandsynligvis ikke mindre af snarere mere. Det betyder nye udfordringer for den enkelte tandtekniker og ikke mindst for kommende tandteknikere. I fagets faglige udvalg er vi i gang med at udvikle en ny tandteknikeruddannelse efter den nye erhvervsuddannelsesreform, hvilket giver visse udfordringer. Vi har en vigtig opgave og det er at få vores uddannelse til at følge med den udvikling, der er i branchen. Det vil sige mere af det digitale ind i undervisningen, samt en højnelse af kvaliteten i uddannelsen og af de elever, der bliver uddannet. Samtidig skal vi sørge for, at de svende, der allerede arbejder i faget, får mulighed for at efteruddanne sig, så de kan udvide deres kompetencer for at imødegå de krav, der stilles i branchen.

Der har af samme grund været afholdt Tandtekniker Symposium netop med den digitale verden på programmet. Det var dejligt at se så mange tandteknikere omkring 137 i alt, der deltog. Det skal bemærkes, at du kan deltage gratis, hvis du er medlem af Tandteknikerforeningen, hvis du arbejder på et laboratorium med DDL overenskomst eller tiltrædelsesoverenskomst til samme. Du kan altid se hvilke efteruddannelses-kurser, der er på www.efteruddannelse.dk. Vi skal jo huske vigtigheden i at efteruddanne os, vi må ikke forblive passive.

Afslutningsvis vil jeg bede dig om at sætte kryds i kalenderen den 20.- 22. marts 2015 for der afholdes Tandteknikerdag med forskellige tandtekniske foredrag mv. samt generalforsamling i Tandtekniker-foreningen. Nærmere om sted og indhold senere.  Vi glæder os til at se dig.

På bestyrelsens vegne

Birgitte Vormsby